Het comité zoekt naar een manier waarop “de hele Nederlandse samenleving ondanks de moeilijke omstandigheden op een waardige manier kan herdenken en stil kan staan bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.” Er moet speciale aandacht zijn voor de veteranen en de hoogbejaarden die de oorlog nog hebben meegemaakt. Zij behoren nu tot de groep die extra kwetsbaar is voor het coronavirus. Elders in het land zijn herdenkingen en vrijheidsfestiviteiten in de komende zes weken al doorgestreept, mede omdat er altijd veel ouderen bij zijn.