Opmars mazelen baart zorgen, massale steun voor OMT-maatregelen