Aantal ongeldige stemmen bijna verdubbeld door experiment met kleiner stembiljet