Drukte bij winternoodopvangen voor daklozen: 'Er wordt goed voor ons gezorgd'