Groot binnenvaartschip ligt vast op de IJssel, scheepvaart geblokkeerd