Predikant strijdt tegen opkomst Halloween: 'Staat haaks op bijbel'