Grote groepen Nederlanders blijven net als Jos achter in digi-moeras