Weinig begrip voor prijsverhogingen NS, meerderheid wil nationalisatie