Ook luchtvaart, scheepvaart en industrie moeten flink schoner vanwege stikstof