Kort geding om briefstemmen voor alle kwetsbaren mogelijk te maken: 'Dit is democratische discriminatie'