Kim Putters kan inpakken, Merel Ek heeft dé oplossing voor de formatie