'Frank Masmeijer kreeg gratie vanwege persoonlijke omstandigheden'