Fatale botsing tussen veegwagen en trein in Tienray was een ongeval