Leger ingezet bij bestrijding corona-uitbraak in verzorgingshuis De Gelderhorst

1230814