Nederlandse uitvinding verrijkt leven diabetespatiënten: 'Je kunt gewoon je sociale leven leiden'