Wachtlijsten paardrijles lopen op, steeds meer maneges vallen om