Miljoenen huishoudens dreigen in energiearmoede te vallen