Ook na corona blijft het afhaalkerstdiner populair