Meeste corona-patiënten op de intensive care hebben overgewicht

1198353