Basisschoolleerlingen hebben plotseling laatste lesdag: 'Nu kan ik mijn vriendjes niet meer zien'