Gezondheid

Van waakzaam tot ernstig: dit betekenen de risiconiveaus voor het coronavirus

Vrijdagavond maakte minister Hugo de Jonge bekend dat Nederland wordt opgedeeld in ‘risiconiveaus’ om regionaal maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zes regio’s werden direct bestempeld als risiconiveau 2. Maar wat betekent dat eigenlijk?

De regio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Utrecht, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond dragen sinds vrijdagavond ‘risiconiveau 2’. Volgens het coronadashboard van de overheid is de situatie in deze zes regio’s ‘zorgelijk’. In de rest van het land geldt ‘risiconiveau 1’, of ‘waakzaam’. De minister verwacht dat ook andere regio’s binnenkort worden aangemerkt als zorgelijk.

Lees ook: Nederlanders willen hardere maatregelen in strijd tegen tweede coronagolf

De risiconiveaus uitgelegd

De drie risiconiveaus, te weten ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’, worden toegekend aan de hand van de ontwikkeling van het virus in een bepaalde regio. Het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s beoordelen de situatie samen, om vervolgens het risiconiveau in de afzonderlijke regio’s vast te stellen.

Is het coronavirus in een regio beheersbaar, dan wordt het niveau ‘waakzaam’ toegepast. Het aantal besmettingen is in zo’n gebied laag, maar kwetsbaren moeten wel alert zijn op het virus. Ontwikkelt de situatie negatief? Dan wordt opgeschaald naar het niveau ‘zorgelijk’. In dat geval worden geldende maatregelen onvoldoende nageleefd en neemt de druk op de zorgcapaciteit toe. Met maatregelen op maat moet de verspreiding van het virus weer onder controle komen.

Risiconiveau 3 gaat nog een stap verder. In dat geval is een situatie in een regio ‘ernstig’ en is hard ingrijpen noodzakelijk om “verdere escalatie te voorkomen”, aldus de Rijksoverheid op de site van het coronadashboard. In zo’n regio neemt het aantal nieuwe besmettingen snel toe, heeft bron- en contactonderzoek weinig nut meer en is de regionale zorgcapaciteit onvoldoende.

Lees ook: Deze maatregelen nemen de verschillende regio’s in de strijd tegen corona

Actuele situatie regionale aanpak corona

Op dit moment geldt in geen van de regio’s niveau 3. Via het coronadashboard houdt de Rijksoverheid Nederland op de hoogte van de geldende risiconiveaus. In de zes regio’s die nu als ‘zorgelijk’ staan aangemerkt, gelden vanaf zondag onder meer afwijkende openingstijden voor horecagelegenheden.