Gezondheid

Deze maatregelen nemen de verschillende regio's in de strijd tegen corona

Nu het aantal coronabesmettingen weer fors toeneemt, worden in de regio’s waar het virus op dit moment het sterkst heerst de teugels aangetrokken om een tweede coronagolf te voorkomen. Zo mag de horeca in zes regio’s na 0:00 uur niemand meer binnenlaten en moeten ze om 01:00 uur hun zaken sluiten. Iedere regio neemt daarnaast ook nog extra maatregelen.

De maatregelen gelden voor de regio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Haaglanden (Den Haag), Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden (Leiden) en Kennemerland (Haarlem). Komende zondag vanaf 18:00 uur gaan ze van kracht. Naast de horecamaatregel, nemen de zes regio’s ook een aantal extra maatregelen om het coronavirus in te dammen. Een overzicht.

Venstertijden voor kwetsbare groepen

Om kwetsbare groepen extra te beschermen worden bij verschillende overheidsinstanties, zoals bibliotheken, zwembaden en stadsdeelkantoren, venstertijden ingesteld. De locaties worden op bepaalde tijdstippen op de dag alleen opgesteld voor ouderen en mensen met een mindere gezondheid. Dat is te vergelijken met het zogenoemde ‘boodschappenuurtje’ dat aan het begin van de coronacrisis door verschillende supermarkten werd ingevoerd.

Extra aandacht voor studenten en jongeren

De regio’s gaan het gesprek aan met jongeren en studenten om meer bewustwording te creëren voor het naleven van de coronaregels. Daarnaast wordt een campagne uitgerold die jongeren meer bewust moet maken van het belang van de coronamaatregelen. Ook met plekken waar jongeren samenkomen, zoals de horeca en studentenverenigingen, wordt gesproken over betere naleving van de regels.

Meer en strengere handhaving

De handhaving op het naleven van de coronamaatregelen wordt geïntensiveerd. Er komen gerichte controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten.

Als een waarschuwing de regels worden overtreden, moet de gelegenheid twee weken dicht. Als de regels daarna weer worden overtreden, volgt een sluiting van een maand. Worden de regels daarna nog een keer overtreden, dan moet de gelegenheid drie maanden lang de deuren sluiten.

Aanvullende maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen, heeft een aantal regio’s ook nog specifieke regels. In de regio Rotterdam-Rijnmond komt extra aandacht voor naleving van de basisregels, zoals handen wassen, afstand houden en looproutes volgen. Daarnaast moet in de horeca een verplichte gezondheidscheck en registratie plaatsvinden.

Lees ook: Rutte en De Jonge: ‘Dit is de tweede golf, coronavirus maakt comeback’

De regio Amsterdam gaat ‘s nachts preventief plekken, zoals parken, afsluiten om illegale feesten tegen te gaan. Het is nog niet duidelijk om welke locaties het gaat en vanaf wanneer. Dat wordt nog nader uitgewerkt. De regio Kennemerland (Haarlem) zet ook in op het tegengaan van illegale feesten door gebieden aan te wijzen waar mensen ‘s nachts niet mogen zijn.