Politiek

Meer gedupeerde ouders toeslagenaffaire krijgen recht op schadevergoeding

De Tweede Kamer wil dat veel meer ouders die gedupeerd zijn in de zogenoemde toeslagenaffaire in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Een meerderheid steunt een voorstel van de SP hierover. Verwacht wordt dat het kabinet ermee zal instemmen.

Eerder was al duidelijk dat andere gedupeerde ouders op verschillende manieren worden gecompenseerd. De nieuwe groep toeslagenouders zijn in beeld gekomen door een zwartboek dat de SP heeft gemaakt. Deze ouders zijn er onterecht van beschuldigd dat ze gesjoemeld zouden hebben of ernstig nalatig zouden zijn geweest bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Lees ook: Gedupeerde ouders toeslagenaffaire kunnen opnieuw fluiten naar hun geld

In financiële problemen

Zo’n 8500 mensen die sinds 2010 de kwalificatie ‘opzet of grove schuld’ kregen, hebben nog altijd toeslagschulden. Ze moesten de voorgeschoten toeslagen terugbetalen en kregen tot kort geleden geen betalingsregeling of kwijtschelding van schulden. Veel van deze ouders kwamen daardoor in de financiële problemen. Hoeveel mensen de kwalificatie terecht kregen is niet precies bekend.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën kondigde eerder al aan dat ouders in “zeer schrijnende gevallen” te hulp worden geschoten. Ze was best bereid verder te gaan, zei de bewindsvrouw op aandringen van de Tweede Kamer. Ook zei ze dat ze in gesprek is met de SP om tot een oplossing te komen.

Lees ook: Doel van Belastingdienst was om minimumbedrag te halen bij ‘fraudeurs’

Kritiek op compensatiewet

In de Tweede Kamer wordt woensdag gedebatteerd over een wet die een schadevergoeding voor gedupeerde ouders moet regelen. Vorige week werd er ook al gesproken over de compensatiewet. Vooral de oppositie is kritisch op het wetsvoorstel, maar ook vanuit de regeringspartijen klinken zorgen.

Kamerleden vrezen dat “murw geslagen ouders” opnieuw in een bureaucratisch doolhof worden gestuurd. Zij vragen zich ook waarom de Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor de toeslagenaffaire, zelf de afhandeling regelt.

Het kabinet heeft al laten weten 500 miljoen te reserveren voor de schadevergoedingen. Haagse bronnen zeggen dat daar nu nog “een heel flink bedrag” bovenop komt.

Lees ook: Ministerie doet aangifte tegen Belastingdienst om toeslagenaffaire

ANP