De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland treft maatregelen om de drukte op markten tegengaan. Daar waar er meer dan honderd personen tegelijkertijd op een markt zijn, moet worden voldaan aan een bepaald aantal voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan gaat de markt dicht.

“Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening van bewoners, maar kunnen alleen openblijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand van het RIVM houden”, staat in een verklaring. “De veiligheidsregio doet daarom een dringend beroep op bezoekers en ondernemers.”