Remkes vreest opnieuw “ernstige wanordelijkheden”. Bovendien zouden de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om voor een “ordelijk verloop” te zorgen. Na de uitspraak van de rechter roept de gemeente Den Haag mensen opnieuw op om zondag niet naar Den Haag te komen. De politie heeft laten weten op alles voorbereid te zijn voor het geval het weer tot rellen komt in Den Haag.