Gezondheid

Check hier hoeveel nieuwe coronabesmettingen er zijn in jouw gemeente

Vanaf dinsdag toont het coronadashboard van de overheid het aantal nieuwe coronabesmettingen per gemeente en per veiligheidsregio. Onder andere het aantal positief geteste mensen, het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners en het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks bijgewerkt.

Gebruikers van het dashboard kunnen zelf het aantal coronabesmettingen per gemeente checken. Hoe dat werkt? Simpel. Binnen het dashboard navigeer je naar het kopje ‘regionale cijfers’. Daarna kun je je eigen gemeente opzoeken en de actuele stand van zaken bekijken. Je kunt selecteren op gemeentes en veiligheidsregio’s.

Naast het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en coronabesmettingen per gemeente, deelt het RIVM ook data over het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Dat wordt gemeten door het totale aantal deeltjes aangetroffen in één week te delen door het totale aantal locaties waar data van afkomstig is.

Lees ook: Aantal coronabesmettingen blijft gelijk, wel minder doden en ziekenhuisopnames

Regionale aanpak coronavirus

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd bekend gemaakt dat de focus in de aanpak van het coronavirus op de regio’s komt te liggen. Deze nieuwe toevoeging aan het coronadashboard past daar goed binnen.

Vanaf half september wordt er gebruik gemaakt van een regionaal beoordelingssysteem dat bestaat uit drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Als een regio als ‘ernstig’ wordt aangeduid, dan is hard ingrijpen nodig. Is een regio ‘zorgelijk’, dan stijgt het aantal besmettingen en neemt de druk op de zorg toe.

Lees ook: Coronamaatregelen voortaan wekelijks per regio bepaald met ‘escalatieladder’

Maatregelen door coronabesmettingen per gemeente

Maatregelen worden toegespitst op de situatie in een regio, aldus De Jonge. “Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand.”

De maatregelen kunnen adviserend van aard zijn, maar ook dwingender. Er kan bijvoorbeeld worden gehandhaafd op de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, of groepsvorming kan worden beperkt. De situatie binnen de verschillende regio’s wordt ten minste wekelijks bekeken.

Redactie/ANP