Gezondheid

Coronamaatregelen voortaan wekelijks per regio bepaald met 'escalatieladder'

Het kabinet komt met een regionaal beoordelingsysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere coronamaatregelen moeten worden getroffen.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.

Drie trappen

De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.

Als een regio er ‘ernstig’ aan toe is, is hard ingrijpen nodig. Het aantal besmettingen stijgt dan snel, en het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief. De beschikbare zorgcapaciteit is dan ook niet meer voldoende.

Lees ook: ‘Kinderen uit oranje gebied kunnen gewoon naar opvang en school’

Maatregelen

Maatregelen worden toegespitst op de situatie in een regio, aldus De Jonge. “Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand.”

Lees ook: Coronamaatregelen ook bij Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar

De maatregelen kunnen adviserend van aard zijn, maar ook dwingender. Er kan bijvoorbeeld worden gehandhaafd op de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, of groepsvorming kan worden beperkt.

Wekelijks in gesprek met regio’s

Ten minste wekelijks gaat het ministerie de situatie per regio bespreken met onder meer de GGD’en, het RIVM en decentrale overheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens op het zogenoemde coronadashboard.

Lees ook: Aantal coronabesmettingen blijft gelijk, wel minder doden en ziekenhuisopnames

Op dat dashboard, dat te vinden is op de website van het RIVM, staan nu al onder meer het aantal positieve tests en ziekenhuisopnamen aangegeven. Voor 80 locaties staat ook aangegeven hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zijn aangetroffen.