Larry the Lobster is geen lang leven beschoren in Steenrijk, Straatarm