Denksporters happen naar adem op eerste NK onderwaterschaken