Eieren van broedende zwaan in gevaar door uit de kluiten gewassen ratten