Drie kinderen wees na familiedrama Rijswijk, familie en vrienden starten inzamelingactie