Deel van lichaam gevonden tussen brokstukken Rotterdam