Auto stort naar beneden van viaduct en komt op fietspad terecht