Dorp verzet zich tegen zoutboringen, maar of dat zin heeft is de vraag