Veel verzet tegen erotisch centrum in buitenwijken Amsterdam: 'Sociale cohesie kapot'