Geen opvangplek voor gedumpte dieren in Hoorn: Ellis vangt ze noodgedwongen op in haar achtertuin