Brand bij sloperij in Haarlem na uren blussen onder controle