Gedode Cyriel in Roosendaal had 377 verwondingen: 'Regelrechte marteling'

rechter rechtszaal hamer