Maandenlange verkeershinder door werkzaamheden in Groningen