Tbs'er vernielt kamer en probeert te ontsnappen uit kliniek Nijmegen