Nijmegen opent een van de grootste crisisnoodopvangcentra