Soep aan waterplanten en achterstallig onderhoud aan vaart isoleert Friese dorpen