Burgemeester Ameland in gesprek met inwoners over toekomst Sunneklaas