Vliegtuigen hebben last van winterse weer: uitval en omvliegen