Buren zien bizarre ontsnapping van vrouw met baby aan vlammenzee