Politiebonden: veiligheid kinderen is belangrijker dan klimaat