Bewoners in Haagse seniorenflats willen meer camera's vanwege veiligheid