Slachtoffer ontvoering: 'Vanaf dat moment zijn we door hel gegaan'