School zamelt geld in zodat 'zonzieke' Suus (5) ook kan buitenspelen