Meesten noemen uitsluiten Plasterk terecht, vinden Schoof geschikter als premier